CBS: Ontwikkeling aantal verkochte woningen

Sinds 15 juni 2011 is de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. De verlaging gold aanvankelijk voor een jaar: tot 1 juli 2012. Bij besluit van 25 mei 2012 is de tijdelijke verlaging omgezet in een permanente verlaging. Veel mensen hadden toen de sleuteloverdracht voor juni 2012 al vastgelegd. Hierdoor ging het aantal verkochte woningen omhoog.

Hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten komen voor hypotheekrente aftrek alleen in aanmerken als deze volledig worden afgelost. Hierdoor stijgen de maandlasten over de gehele looptijd van de hypotheek met 20%. Veel mensen hebben eind 2012 een voorlopig koopcontract getekend en hebben in maart 2013 de sleutel ontvangen. Hierdoor ontstond een piek in het aantal verkochte huizen.

Aantal verkochte woningen per maand versus maand van sleuteloverdracht. Bron: Kadaster / CBS

CBS: Ontwikkeling verkooprijs t.o.v. jaar eerder

Sinds 15 juni 2011 is de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. De verlaging gold aanvankelijk voor een jaar: tot 1 juli 2012. Bij besluit van 25 mei 2012 is de tijdelijke verlaging omgezet in een permanente verlaging. Veel mensen hadden toen de sleuteloverdracht voor juni 2012 al vastgelegd. Hierdoor ontwikkelde de huizenprijzen zich na juni 2012 negatief.

Hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten komen voor hypotheekrente aftrek alleen in aanmerken als deze volledig worden afgelost. Hierdoor stijgen de maandlasten over de gehele looptijd van de hypotheek met 20%. Veel mensen hebben eind 2012 een voorlopig koopcontract getekend en hebben in maart 2013 de sleutel ontvangen. Hierdoor gingen de huizenprijzen tijdelijk omhoog.

Verandering verkoopprijs van verkochte woningen ten opzichte van jaar eerder versus maand van sleuteloverdracht. Bron: Kadaster / CBS

NVM: Ontwikkeling aantal verkochte woningen

Hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten komen voor hypotheekrente aftrek alleen in aanmerken als deze volledig worden afgelost. Hierdoor stijgen de maandlasten over de gehele looptijd van de hypotheek met 20%. Veel mensen hebben eind 2012 of in de eerste week van 2013 een voorlopig koopcontract getekend. Hierdoor ging het aantal verkochte woningen omhoog.

Aantal verkochte woningen per maand versus maand van tekenen voorlopig kooopcontract. Bron: NVM

NVM: Ontwikkeling verkooprijs t.o.v. jaar eerder

Hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten komen voor hypotheekrente aftrek alleen in aanmerken als deze volledig worden afgelost. Hierdoor stijgen de maandlasten over de gehele looptijd van de hypotheek met 20%. Veel mensen hebben eind 2012 een voorlopig koopcontract getekend waardoor de huizenprijs minder hard daalde.

Verandering verkoopprijs van verkochte woningen ten opzichte van jaar eerder versus kwartaal van tekenen voorlopig koopcontract. Bron: NVM